كشتي كج روز

نتايج سامر اسلم 2010 همراه با دانلود آن

نتايج به روز شدند
مهمترن رويداد هاي اين سامر اسلم
1-آندرتيكر در مسابقه ي كين و ري مستريو
2- جان سينا و تعويض تي شرت كلاهش

دانلود مسابقات سامر اسلم 2010 با لينك مستقيم  حجم:823 مگابايت part1 كيفيت:بالا

دانلود مسابقات سامر اسلم 2010 با لينك مستقيم حجم:657 مگابايت part2 كيفيت:بالا

WWE SummerSlam Results

August 15, 2010

WWE Intercontinental Title Match: Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler

-اولين مسابقه بر سر عنوان قهرماني بين قاره اي هست.اهنگ دولف زيگلر زده ميشه و همراه با ويكي گررو وارد رينگ ميشه.ويكي ميكروفورن رو ميگيره و چند بار ميگه Excuse Me كه از طرف طرفداران بووو ميشه.اهنگ كوفي زده ميشه و مياد به رينگ.زنگ بازي بصدا درمياد و مسابقه شروع ميشه.كوفي به دولف حمله ميكنه و چند لگد به اون ميزنه سپس اونو به بيرون رينگ ميندازه و ميخواد به روي دولف شيرجه بره كه ناموفقه.دولف ميره به رينگ و داور شروع به شمارش ميكنه اما كوفي خودشو به رينگ ميرسونه.حالا دولف چند مشت به كوفي ميزنه و كاور ميره اما ناموفقه.حالا اسليپر هولد رو برروي كوفي اجرا ميكنه.كوفي ميخواد به بازي برگرده اما نميتونه.دولف سر كوفي رو بين طنابهاي رينگ فشار ميده.كوفي با چند مشت و لگد به بازي برميگرده اما دولف صورت اونو به گوشه ي رينگ ميكوبونه و كاور ميره اما ناموفقه.دولف بوت ميزنه و كاور ميره اما بازهم نتيجه اي نداره.دولف روي گردن كوفي كار ميكنه.چندين باز قصد كاور داره اما نميتونه و دولف بازهم به گردن كوفي فشار مياره.كوفي به بازي برميگرده.دولف كوفي رو به كوشه ي رينگ هل ميده و به سمتش حمله ميكنه اما كوفي جاخالي ميده.حالا كوفي به مسابقه برميگرده و سپس بوم دراپ رو اجرا ميكنه حالا دولف راكر دراپر رئ اجرا ميكنه و كاور ميره اما نميتونه.دولف در گوشه ي رينگ به كوفي حمله ميكنه.كوفي ميخواد فينيشرش يعني ترابل پارادايس رو اجرا كنه اما دولف گردن اونو گرفته و ميخواد اسليپر هولد بزنه كه ناگهان اعضاي نكسوس ميان داخل رينگ و دولف رو به بيرون پرت ميكنند.حالا كوفي رو احاطه كردند و بهش هجوم ميارن.دارن يانگ و ويد برت فينيشرهاشونو اجرا ميكنند.

ويد برت ميكروفون رو ميگيره و ميگه اونچه اونا الان انجام دادن فقط طعم كاري هست كه امشب قراره با تيم Wwe انجام بدن.اون ميگه مهم نيست اونا 7 عضو داشته باشن چون ليست راو متلاشي هست و اونا طاقت رويارويي با نكسوس رو ندارن.ويد برت ميگه نكسوس تابحال مخرب ترين تيم در تاريخ Wwe بوده.

Winner: No Contest

-در بكستيج جريكو و دميز ديده ميشن.جريكو ميگه نميخواد اين حرف رو بزنه اما اخر اين كارو انجام ميده.جريكو ميگه تيم Wwe امشب به دميز بدليل استعداد منحصر بفردش احتياج داره.حالا اج هم در كادر ديده ميشه.اج در مورد كيف دميز صحبت ميكنه و از اون قدرداني ميكنه اما ميگه اين در مورد كيف نيست در مورد دريافت يك فرصت خوب هست.جريكو و اج كمي بيشتر اونو متقاعد ميكنن و ميگن دميز ميتونه يك بمب تخريبي براي نكسوس باشه.دميز ميگه مطمئن نيست كه نكسوس در ليست اولويت هاي اول وي قرار داشته باشه.دميز ميگه بهش اجازه بدن تا در اين مورد فكر كنه.جريكو و اج هم با هم فكر ميكنند كه تصميم اون چي ميتونه باشه.

WWE Divas Title Match: Melina vs. Alicia Fox

-بازي بعدي بين دي*اس هست.اول الشيا فاكس مياد سپس نوبت ملينا ميشه.مسابقه شروع ميشه و هردو درگير ميشن.ملينا فاكس رو به كورنر ميبره دوباره با هم درگير ميشن و اينبار فاكس موفق تره.مسابقه بيشتر در دست فاكس بود.در طول مسابقه مصدوميتي كوچك براي ملينا پيش اومد.در اواخر مسابقه ملينا رول اپ ميره اما نميتونه سپس اسكول كراشينگ رو اجرا ميكنه و برنده ي مسابقه ميشه.

Winner and New WWE Diva’s Champion: Melina

Big Show vs. Luke Gallows, Joey Mercury and CM Punk

-مسابقه ي بعدي بين بيگ شو و تيم سي ام پانك يعني SES هست.اهنگ سي ام پانك زده ميشه و همراه با لوك گالوز و مركوري و سرنا وارد ميشن...موهاي پانك كمي در اومده بود.اهنگ بيگ شو شده ميشه و اون نفر بعدي هست.وي دست راست خودشو بدليل اسيب ديدگي در اسمك دان بسته بود.پانك و گروهش در بيرون رينگ حضور دارن.مسابقه شروع ميشه.گروه پانك با هم مشورت ميكنند.مركوري حمله ميكنه اما شو اونو ميزنه حالا لوك گالوز حمله ميكنه كه اونم ناموفه.پانك به گالوز و مركوري صحبتي ميكنه و 2 تايي به شو حمله ميكنند.شو مركوري رو بلند ميكنه و برروي لوك گالوز ميندازه.پانك تشويق ميشه و مياد به رينگ شو اونو به گوشه ي رينگ ميبره و ميزنه.اما پانك به بيرون از رينگ ميره.حالا پانك بازي رو در اختيار ميگيره و قصد داره به دست شو ضربه وارد كنه اما ناموفقه.حالا 3 نفري به شو در بيرون رينگ حمله ميكنن.اونو به رينگ ميارن و به اون ضربه ميزنند.مسابقه در اختيار ses هست.اما شو برميگرده و به هر 3 تاشون كلوزلاين ميزنه و سپس يك دوبل كلوزلاين به گالوز و مركوري ميزنه.پانك از كورنر سمت شو ميپره اما شو اونو ميگيره و ميره براي چوك اسلم اما پانك كيك ميزنه.پانك در گوشه ي رينگ چند كيك به شو ميزنه.سپس همراه با مركوري يك دوبل دي دي تي به شو ميزنند.پانك برروي دست شو كار ميكنه اما شو اونو بلند ميكنه و پانك از رينگ بيرون ميره.شو به مركوري برروي گالوز چوك اسلم ميزنه و برنده ي مسابقه ميشه.پانك در رمپ همراه با سرنا ايستاده و به شو نگاه ميكنه.

Winner: Big Show

ميريم به بكستيج جايي كه كين بسيار خشمگين همراه با يك تابوت ديده ميشه.كين به خودش ميگه امشب انتقام به پايان ميرسه و ري رو داخل كسكت خواهد كرد و به وجود اون پايان خواهد داد.شيموس در كادر ديده ميشه و ميگه اين تابوت براي ري بزرگ هست اما متناسب با فرد ديگري است كه بهش نياز داره يعني رندي اورتون...كين ميگه شيمسو نميتنه اينو داشته باشه.شيموس جواب ميده در عوض نام بيگ رد مانستر رو براي خودش برميداره چون بيگ رد مانستر واقعي خودش هست.كين عصباني به شيموس ميگه كه خيلي داره حريصانه عمل ميكنه.

WWE Title Match: Randy Orton vs. Sheamus

-اول قهرمان Wwe يعني شيموس وارد رينگ ميشه.اهنگ رندي اورتون نواخته ميشه و در ميان تشويق تماشاچيان مياد به رينگ.زنگ بازي بصدا درمياد و هردو با هم درگيري ميشن.رندي با چند مشت و لگد بازي رو در دست ميگيره.حالا شيموس چند مشت ميزنه اما رندي دوباره بازي رو در دست ميگيره.رندي تا 2 كاور ميره.رندي يك كلوزلاين به شيموس ميزنه.سپس صورت شيموس رو به ميز گزارشگرا ميكوبونه.رندي شيموس رو در ميان تماشاچيا ميندازه.داور در حال شمارش هست.رندي شيموس رو به رينگ برميگردونه و چند لگد بهش ميزنه.در كناره ي رينگ رندي سر شيموس رو با طنابها اصابت ميده.در بيرون رينگ شيموس يك كيك ميزنه و سر رندي رو به ديواره ي امنيتي ميكوبونه.حالا رندي شيموس رو به ديواره ي امنيتي هل ميده.شيموس رندي رو به سمت پله هاي اهني هل ميده.در داخل رينگ شيموس چندين مشت و لگد ميزنه و كاور ميره اما نا موفقه.شيموس برروي گردن رندي كار ميكنه.سپس ميخواد سوپلكس بزنه اما نميتونه و در عوض رندي سوپلكس ميزنه.حالا رندي قصد داره دي دي تي مخصوص خودشو بزنه اما شيموس اونو به بيرون پرت ميكنه.در بيرون از رينگ شيموس رندي رو به ديواره ميكوبونه و دوباره اونو به داخل رينگ مياره و كاور ميره اما نتيجه نداره.رندي چند كلوزلاين ميزنه اما شيموس دوباره بازي رو در اختيار ميگيره و به دست و گردن رندي فضار وارد ميكنه.بازوي رندي دچار مشكل شده.حالا نوبتي به هم مشت ميزنند و صداي تماشاچيان به گوش ميرسه.رندي چند كلوزلاين ميزنه و در يك رفت و برگشت شيموس رو به كورنر ميكوبونه.حالا شيموس يك بك بريكر ميزنه و كاور ميره اما ناموفقه.شيموس قصد داره فينيشرشو بزنه اما رندي جاخالي ميده و شيموس به بيرون رينگ پرت ميشه.حالا رندي براي RKO اماده ميشه اما شيموس رد ميكنه و رندي محكم با كف رينگ برخورد ميكنه.شيموس كاور ميره اما رندي سر شماره ي 2 رد ميكنه.شيموس ميره تا ايرش كورس رو بزنه اما رندي ميره براي RKO ولي ناموفقه و شيموس بايسيكل كيك رو اجرا ميكنه اما در كمال تعجب رندي پين نميشه.شيموس عصباني هست و ميره صندلي رو برميداره و به داخل رينگ مياره.داور ميخواد اونو بگيره اما شيمسو با صندلي داور رو نقش بر زمين ميكنه و داور هم دستور به زدن زنگ بازي ميده.حالا شيموس قصد داره با صندلي رندي رو بزنه اما رندي جاخالي ميده و يك كيك ميزنه.شيموس رو به بيرون رينگ ميندازه و ميز گزارگشارن رو به هم ميزنه.سپس RKO روي شيموس برروي ميز اجرا ميكنه و سپس ميره.شيموس هم در كنار ميز گزارگشران افتاده كه با كمك كادر پزشكي بلند ميشه.

Winner by DQ: Randy Orton

 

مسابقه ي كين در مقابل ري مستريو:برنده كين

  • مسابقه ی پنجم : وورلد هویویت چمپینشیپ مج بین ری مستریو و کین

هر دو استار وارد میشوند .کین درب کاسکت رو باز میکنه و ری رو به خوابیدن داخل آن دعوت میکنه.مسابقه آغاز میشه و کین بازی رو در دست میگیره.مسابقه ی زیبایی رو شاهد هستیم.کین ری رو با چند مشت میزبانی میکنه.کین  ، ری رو به بیرون پرت میکنه .کین به بیرون رینگ میره و ری شروع به شربه زدن میکنه و از بالای رینگ یک تو فوت بامب میزنه.ری مستریو بیشر روی کارهای ابتکاری رو انجام میده.حالا ری ، کین رو به روی تاپ پرو می اندازه و میره برای 619 اما کین کلوزلاین میزنه.حالا کین لاک میکنه.حالا ری میره بالای تاپ پرو تا فلای بامی بزنه اما کین میره برای چوکسلم و ری بدل میکنه و دی دی تی میزنه.حالا کین بازی رو در دست میگیره و درب کسکت رو باز میکنه و ری رو به داخل آن می اندازه اما ری اجازه ی بستن درب رو به کین نمیده.حالا ری به بیرون کسکت میاد و کین رو به روی تاپ پرو می اندازه و 619 می زنه.کاور میکنه اما کین اجازه نمیده.ری بلند میشه و کین یک بیگ بوت قوی میزنه و سپس یک چوکسلم بسیار قوی تر و کاور میکنه و بنده میشه.کین میکروفون رو میگیره و ری رو به داخل کسکت دعوت میکنه و کمی درباره ی برادرش و انتقام او صحبت میکنه.کین میره و درب کسکت رو باز میکنه و میخواد ری رو به داخل آن بیاندازه اما ری اجازه نمیده .کین درب کسکت رو میبنده و یک تومب استون میزنه و درب کسکت رو باز میکنه و آندرتیکر از داخل آن بیرون میاد.کین بهت زده به برادرش نگاه میکنه و ری رو با دستش نشون میده.آندرتیکر به سمت ری میره و با او صحبت میکنه و گردنش رو میگیره و علامت دید یو را نشان میده اما بعد از آن برادرش را نگاه میکنه و گردن برادرش را میگیره اما کین هم اجازه نمیده و به آندرتیکر تومب استون میزنه.

هایلایت هایی رو از سامر اسلم اکسز میبینیم و اعلام میشه باید در مسابقه ی بعدی دو تیم دبلیو دبلیو ای و نکسز در برابر یکدیگر صف آرایی کنند.

مسابقه ي تيم راو در مقابل NXT:برنده تيم راو

اعضای گروه نکسز وارد میشوند و اعضای دبلیو دبلیو اینیز وارد میشوند. د میز وارد میشه تا نفر هفتم این تیم باشد اما جان سینا اجازه نمیده و به میز میگه : من تو رو در هفته ی قبل دعوت کردم اما تو قبول نکردی .من هم جایگزین نفر هفتم را انتخاب کردم که دنیل براین وارد میشه و اعضای نکسز با تعجب به دنیل نگاه میکنند و تیم راو به نکسز حمله ور میشه که نکسز فرار میکنه و مسابقه به صورت قانونی آغاز میشه.مسابقه را دنیل و درن یانگ آغاز میکنند.هر دو استار با مشت همدیگر را بدرقه میکنند.دنیل موفق تر عمل میکنه  و با پاهایش گردن هیلد رو لاک میکنه و با استفاده از موقعیت سابمیشن میکنه و درن یانگ رو حذف میکنه.جاستین گبریل وارد میشه و درگیر میشه.دنیل با کریس جریکو تگ میشوند.کریس بهتر عمل میکنه و سوپلکس میزنه.کریس با آر تروث تگ میکنه.حالا تروث یک کلوز استانر میزنه.گبریل بازی رو در دست میگیره و با مایکل تارور تگ میکنه.مایکل مثل کیسه بکس ، شروع به زدن آرتروث میکنه.آرتروث با جان مورسن تگ میشه و جان با قدرت بدنی شروع به زدن مایکل میکنه.با یک دراپ کیک میره برای استارشیپ و مایکل تارور حذف میشه.اسکیپ شفیلد نفر بعدی از گروه نکسز است.شفیلد با قدرت بدنی بالاتر ، جان رو احاطه میکنه.یک کلوزلاین از اسکیپ.حالا اسکیپ چند کیک میزنه اما جان بدل میکنه و میره به سمت تاپ پرو اما جاستین گابریل با پا یک شربه ی محکم به سر جان میزنه و شفیلد هم با یک کلوزلاین قوی جان رو حذف میکنه.آر تروث وارد میشه و شروع به زدن سیلی به اسکیپ میکنه اما خیلی سریع اسکیپ بدل میکنه و کلوزلاین میزنه و آر تروث نیز حذف میشه.کریس جریکو وارد میشه و چندین کیک محکم میزنه اما اسکیپ اون رو بالا میبره و به پایین پرتاب میکنه.اسکیپ با وید بارت تگ میکنه .چند شربه از او و وید بارت نیز با دیوید اوتانگا تگ میکنه.چند ضربه از دیوید و دوباره با وید تگ میکنه.وید بارت لاک میکنه اما کریس از لاک خارج میشه  و میره بالای تاپ پرو و با پاهایش یک ضربه ی قوی به صورت وید بارت میزنه.وید بارت با هیلد اسلیتر تگ میکنه در همین حین کری هم با برت هارت تگ میشه.برت بازی رو در دست میگیره و چندین مشت زیبا میزنه.حالا چند کیک و برت میره برای سابمیشن و هیلد رو حذف میکنه.حالا اعضای نکسز یک صندلی به داخل می اندازند.اسکیپ وارد میشه و برت جاخالی میده و با صندلی اسکیپ رو میزنه.داور به خاطر استفاده از صندلی ، برت رو حذف میکنه.حالا کریس میاد و یک کادبریکر میزنه و با دج تگ میکنه و ادج هم یک اسپیر بسیار قوی میزنه و اسکیپ شفیلد رو حذف میکنه.جاستین گبریل میاد و ادج اون رو هم میزنهو چند کیک و اون رو به گوشه رینگ پرتاب میکنه و اسپیر میزنه.حالا گبریل رو به اون طرف رینگ میفرسته ولی گبریل میاد تا کیک بزنه اما ادج اون رو میبره بالا و فلای بامب میزنه.حالا گبریل بازی رو در دست میگیره و با هیلد تگ میکنه.هیلد چند مشت و ضربه ی پا میرنه و با وید تگ میکنه.وید بیشتر لاک میکنه. اما ادج نیز بدلهای زیادی میکنه. حالا وید میره و با دیوید تگ میشه.دیوید میره تا فینیشرش رو بزنه اما ادج بدل میکنه و دی دی تی میزنه.حالا ادج میره و با کریس تگ میشه.حالا کریس بازی رو در دست میگیره  و چندین ضربه میزنه و سابمیشن میکنه و دیوید اوتانگا حذف میشه.هیلد وارد میشه و کریس رو میزنه اما کریس اجازه نمیده و اون رو به بیرون پرتاب میکنه.کریس ، هیلد رو میبره و به میز گزارشگرا میکوبونه.کریس میره تا هیلد رو بزنه اما به طور اشتباهی جان سینا رو میزنه و هیلد هم فینیشرش رو میزنه و کریس رو حذف میکنه.حالا ادج و جان بر سر ورود به بازی بحث میکنند و ادج به داخل میره و ادج هم با یک رول آپ حذف میشه.حالا ادج با ناراحتی به سینا اسپیر میزنه و همراه با جریکو ، سینا رو میزنند.جاستین گبریل میاد و سینا رو به داخل می اندازه.هیلد سینا رو میزنه و با وید بگ میشه.وید هم با چندین کیک و شربه پا ، سینا رو بدرقه میکنه.حالا جستین میاد و با وید تگ میشه و سینا رو لاک میکنه.حالا وید تگ میکنه و سینا رو احاطه میکنه.حالا سینا سوپلکس میزنه و سعی داره تا تگ بشه.هیلد میاد و با وید تگ میشه و به سینا اجازه نمیده.اما سینا میاد و تگ میشه.دنیل میاد و مسابقه ی زیبایی رو به نمایش میگذاره.هیلد در یک لحظه رول آپ میکنه اما دنیل از موقعیت استفاده میکنه و سابمیشن رو اجرا میکنه و هیلد حذف میشه.در یک لحظه د میز میاد و با کیف یک ضربه ی محکم به دنیل میزنه و وید بارت هم میاد و کاور میکنه و دنیل حذف میشه. حالا گبریل میاد و سینا رو لاک میکنه اما سینا بازی رو در دست میگیره و یو کنت سی می رو اجرا میکنه.حالا سینا میره برای اتیود ادجاسمنت اما در همین حال وید با گبریل تگ میکنه.حالا جاستین گبریل و وید بارت نوبتی بایکدیگر تگ میشوند و سینا رو با مشت و شربه پا و کیکهای محکم همراهی میکنند.وید و جاستین محافظ های زمین را کند و وید هم با این فضا به سینا دی دی تی محکم میزنه.حالا گبریل میاد و میره بالای تاپ پرو تا اسپل 360 رو بزنه اما سینا جاخالی میده و کاور میکنه و گبریل رو حذف میکنه.حالا وید میاد و چند ضربه رو میزنه اما سینا اس تی اف رو اجراء میکنه و وید رو حذف میکنه و برنده میشه و تیم دبلیو دبلیو ای رو به پیروزی میرسونه.در همین حین که سینا خوشحالی میکنه شوی سامر اسلم که شویی پر هیجان و فوق العاده که از کیفیت مناسبی برخوردار بود به پایان میرسه.

رويداد هاي مهم سامر اسلم:

  1. آندرتیکر از آمادگی فیزیکی مناسبی برخوردار نبود و چندین بار سرفه های عجیب کرد.این نشانه ی آماده نبودن آندرتیکر بود .
  2. جان سینا لباس خود را به طور کامل از نارنجی به بتفش تغییر داد و آرم خود را نیز عوض کرد.در ضمن نوشته ای به نام (( تایید شده را بر روی لباس خود حک کرده است)).
  3. جان سینا با این پیروزی ، بیشتر فیس شد.با یان پیروزی قضیه ی هیل شدن او منتفی شد.البته شاید کمپانی در رویدادهای آینده او را به شخصیتی هیل تبدیل کند.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:34  توسط omid.88  |